Yhdistyksen säännöt

Kokemäen FK-kerhon ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Kokemäen FK-Kerho Ry ja sen kotipaikka on Kokemäki

2 §

Kerhon tarkoituksena on kehittää ja ohjata nuorten moottoriurheiluharrastusta – ensisijaisesti FK-harrastusta Kokemäellä.

3 §

Tarkoitustaan kerho toteuttaa järjestämällä nuorille neuvontaa ja käytännöllistä ohjausta moottoriajoneuvojen käytössä, sekä valistustilaisuuksia FK-urheiluharrastuksen lisäämiseksi toimeenpanemalla kokouksia, sekä harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia, ylläpitämällä tämän toiminnan edellyttämiä ajoratoja ja alueita, pyrkien yhteistoimintaan koulujen ja vastaavaa toimintaa edistävien muiden järjestöjen kanssa nuorison ohjaamiseksi kehittävien harrastusten pariin.

4 §

Varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen kerhon tarkoitusperät hyväksyvä henkilö, jonka kerhon hallitus jäseneksi hyväksyy. Kannattavaksi jäseneksi kerhon hallitus voi ottaa yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea kerhon toimintaa. Jäsenten tulee suorittaa syyskokouksen vahvistama jäsenmaksu. Jäsenen katsotaan eronneeksi, kun hän jättää jäsenmaksunsa maksamatta

5 §

Äänioikeus kerhon kokouksissa on jäsenillä.

6 §

Kerhon hallituksena toimii kerhon syyskokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan yli 16-vuotiaista jäsenistä valittu kolme – kuusi (3-6) – jäseninen hallitus, joista yksi (1) jäsen on syyskokouksen valitsema puheenjohtaja. Uusi hallitus valitsee keskuudestaan 14 päivän aikana syyskokouksesta sihteerin ja muut toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen / varajäsenen ja puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ollessa läsnä.

7 §

Toimintansa tukemiseksi kerho voi harjoittaa vuokra-autotoimintaa, kioskitoimintaa, järjestää kilpailuja, juhlia ja arpajaisia, sekä ottaa vastaan lahjoituksia.

8 §

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja yksi (1) hallituksen jäsen yhdessä tai varapuheenjohtaja ja yksi (1) hallituksen jäsen yhdessä.

9 §

Kerhon varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2), joista kevätkokous pidetään maaliskuun aikana ja syyskokous marraskuun aikana. Kerhon ylimääräisiä kokouksia pidetään, jos hallitus ne katsoo aiheellisiksi tai vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokouksista on ilmoitettava sanomalehden, kerhon jäsensähköpostilla, sekä kerhon verkkosivujen ja sähköisen median välityksellä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 • Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
 2. Päätetään jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle
 3. Käsitellään talousarvio seuraavalle vuodelle
 4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka samalla on myös yhdistyksen puheenjohtaja
 5. Valitaan hallitus
 6. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
 7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat
 • Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. Luetaan toimintakertomus
 2. Esitellään tilit ja luetaan tilintarkastuskertomus
 3. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
 4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 5. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

10 §

Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain.

11 §

Jos kerho purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan kerhon jäljelle jääneet varat käytettäväksi viimeisen kokouksen lähemmin päättämällä tavalla näiden sääntöjen 2§:n edellyttämään tarkoitukseen. Kerhon purkautuminen on käsiteltävä kahdessa (2) peräkkäisessä varsinaisessa kokouksessa. Ehdotus purkamisesta on tullut hyväksytyksi, mikäli sen puolesta on annettu molemmissa kokouksissa vähintään 2/3 äänten äänienemmistö.

 

Kokemäellä 3.11.2022

You can enable/disable content protection from Theme Options and customize this message too.